eficienta energetica eficient energetic

Rețele inteligente

Rețele inteligente energie electrică

Provocări în rețelele actuale de energie electrică

În prezent, extinderea pe scară largă a producerii distribuite de energie, în mare măsură suprapusă cu apariția prosumatorilor, atât casnici cât și noncasnici, ridică o mare provocare în relația cu operatorii rețelelor de energie electrică, anume asigurarea continuității alimentării cu energie din rețea și în rețea, în condițiile menținerii parametrilor de calitate a energiei.

În același timp, circulația de energie devenită bidirecțională, atât dinspre rețea înspre consumatori, cât și dintre prosumatori înspre rețea, implică modificarea nivelurilor de consumuri proprii tehnologice ale operatorilor de rețea, cu efecte în costurile de exploatare și de dezvoltare a rețelelor.

energie termică

Provocări în rețelele actuale de energie termică

Rețelele de energie termică și într-un sens mai larg, sistemele de alimentare centralizată cu energie termică au principala provocare de reducere a pierderilor masice de apă caldă sau fierbinte, respectiv a pierderilor energetice, pe de o parte pentru asigurarea unui cost energetic sustenabil, iar pe de altă parte pentru asigurarea apei calde, în special menajeră, la parametri de confort.

Schimbări de paradigmă

Odată cu procesul de tranziție energetică înspre neutralitate climatică, apar o serie de schimbări de paradigmă în modul în care entitățile implicate în lanțul energetic clasic (producere – transport – distribuție – utilizare) interacționează.

A fi prosumator înseamnă a deține o sursă proprie de energie din care acesta își asigură parțial suficiența energetică, poate avea posibilitatea de a funcționa insularizat în anumite momente de timp și nu mai depinde integral de energia provenită din rețea.

Prosumatorul poate deveni un client activ care să participe pe piața de energie nu doar în calitate de consumator, ci și de producător, respectiv de participant (agregat) la asigurarea echilibrului dintre producerea și consumul energiei.

Operatorii de rețea vor trece de la un model de funcționare a rețelelor, bazat pe asigurarea continuității în alimentarea cu energie pentru utilizatorii racordați cu aplicarea unor tarife reglementate, la un model de asigurare a flexibilității utilizatorilor de rețea.

Consumator + Producător = Prosumator

Prosumator

Prosumatorul este în același timp și consumator și producător de energie electrică.
Oricine poate să devină prosumator, cu condiția să instaleze un sistem fotovoltaic care să producă energie pentru autoconsum.

Apelează la o firmă autorizată pentru montaj care îți evaluează tehnic necesarul de panouri care trebuie montate în funcție de consumul tău lunar. Panourile pot fi amplasate pe orice tip de acoperiș, dar pentru randament maxim este ideal ca unghiul de înclinare să fie de 30 grade, cu orientare spre sud și să nu fie umbrite de copaci sau clădiri înalte. Randament similar pot avea și pe acoperișuri orientate către est sau vest.

Pentru a obține calitatea de prosumator, trebuie să te familiarizezi cu legislația și reglementările din domeniu.

Ulterior, iată ce etape trebuie parcurse:

Montezi, cu ajutorul firmei specializate, un sistem de panouri fotovoltaice cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum;

Depui o solicitare de racordare la distribuitorul de energie;

În urma solicitării depuse, se stabilește o soluție de racordare în funcție de caracteristicile spațiului pe care se poate monta sistemul;

Semnezi un contract de racordare;

Pui în funcțiune sistemul fotovoltaic cu personal specializat;

Obții dosarul instalației de utilizare;

Primești certificatul de racordare din partea operatorului de distribuție;

Semnezi un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate între tine și un furnizor pe care îl alegi.

Costurile pentru eventuale modificări la branșament (legătura de la rețeaua de distribuție la obiectivul tău), dar și pentru montarea contoarelor speciale ce măsoară atât energia consumată din rețea, cât și cea livrată în rețea, sunt asigurate de către operatorul de distribuție.

Pentru instalarea panourilor fotovoltaice, a echipamentelor aferente (invertor, tablouri electrice etc.) și a legăturilor dintre ele vei plăti instalatorului autorizat.

Costurile pentru eventuale modificări la branșament

Costurile pentru eventuale modificări la branșament (legătura de la rețeaua de distribuție la obiectivul tău), dar și pentru montarea contoarelor speciale ce măsoară atât energia consumată din rețea, cât și cea livrată în rețea, sunt asigurate de către operatorul de distribuție.
Pentru instalarea panourilor fotovoltaice, a echipamentelor aferente (invertor, tablouri electrice etc.) și a legăturilor dintre ele vei plăti instalatorului autorizat.