„Eficiență Energetică în case inteligente, clădiri inteligente și rețele inteligente” este un proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE România 2014-2021, în cadrul Programului de Energie din România.

Finanțat de

Norway Grants

Contact

Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie

Cod Fiscal:

30359570

Adresa

Ghica House, Str. Ion Ghica nr. 13 Sector 3, cod postal 030044, Bucuresti