Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispoziţiile Legii nr. 677/2001 și Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Salariaţii şi împuterniciţii noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile cu privire la protecţia datelor conform normelor legale.

În legătură cu toate solicitările legate de datele Dvs., de protecţia datelor în cadrul Federației ACUE sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: office@acue.ro

Scopul prelucrării datelor îl reprezintă:

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către Federația ACUE sunt următoarele:

Comunicare prin e-mail

Putem folosi aceste informații pe care ni le-ați oferit pentru a vă răspunde la întrebările/solicitările pe care ni le trimiteți prin intermediul căsuței de contact de pe site la adresa office@acue.ro

Analiză statistică

Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit și care ne este publicul. Pentru aceasta, agregăm datele din mai multe surse. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.

Dezvăluirea cerințelor legale privind datele personale

Federația ACUE poate să dezvăluie datele Dvs. personale în convingerea că această acțiune este necesară pentru:

  • A ne conforma unei obligații legale
  • Pentru a proteja și a apăra drepturile sau proprietatea ACUE
  • Pentru a preveni sau a investiga posibilele nereguli în legătură cu serviciile noastre

Securitatea datelor

Securitatea datelor Dvs. este importantă pentru noi, dar nu uitați că nici o metodă de transmitere prin Internet sau o metodă de stocare electronică nu este 100% sigur. În timp ce ne străduim să folosim cele mai adecvate metode pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta securitatea absolută.

Federația ACUE se angajeaza să protejeze datele Dvs. personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, accesului neautorizat și a distrugerii și ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja securitatea și confidențialitatea lor, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice specifice. Măsurile tehnice pot include utilizarea de criptare, parole pentru acces, utilizare de certificate SSL de securitate pentru criptarea datelor in tranzit, etc.

Legături către alte site-uri

Site-ul nostru poate conține legături către alte site-uri care nu sunt operate de noi. Dacă dați clic pe un link de la o terță parte, veți fi direcționat (ă) către site-ul terței părți. Vă sfătuim să examinați Politica de prelucrare a a a fiecărui site pe care îl vizitați. Nu avem control și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terților.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

Potrivit Regulamentului UE 679/2016 beneficiaţi de:

dreptul de acces; puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele Dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării. 

dreptul la rectificarea datelor; puteți să ne solicitati să modificam datele Dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete. 

dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); puteți solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislației relevante. 

dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (daca persoana vizata contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă datele sunt solicitate opentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor Dvs. Personale. 

dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele Dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele Dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. 

dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri; vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația Dvs. specifică.

dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ. 

dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile: ANSPDCP, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere. 

Ce date sunt stocate de Federația ACUE?

Stocarea şi prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem şi în scopuri statistice

În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex. data şi ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fişierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul şi versiunea browser-ului, sistemul de operare) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate şi utilizate exclusiv în scop statistic şi în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătăţirea experientei Dvs. pe site.

Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alt identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesati site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și le vom trata ca atare.

În cazul în care ne transmiteți o solicitare sau vă abonați la newsletter, vom prelucra numele și prenumele Dvs., precum și adresa de email.

Contact

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus vă rugăm să vă adresaţi prin cerere scrisă prin e-mail la office@acue.ro.

Soluționarea cererilor primite:

Perioada de timp: vom încerca să răspundem la solicitarea Dvs. în termen de 15 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii.