„Eficiență Energetică în case inteligente, clădiri inteligente și rețele inteligente” este un proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE România 2014-2021, în cadrul Programului de Energie din România.

Finanțat de

Norway Grants

Proiectul nostru

Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”

Comunitățile de energie, informarea publicului, reducerea risipei, implicarea autorităților locale – elemente cheie pentru o tranziție energetică la costuri sustenabile

Publicul este interesat de tranziția energetică, dar nu este încă la curent cu toate oportunitățile și tehnologiile disponibile

Rezultatele proiectului arată că implicarea activă a autorităților locale este esențială pentru tranziția energetică

Comunitățile de energie pot reduce cu o treime necesarul investițional pentru sistemele energetice integrate dintr-o localitate

București, 18 aprilie 2024 – Bilanțul proiectului „Eficiență Energetică în case inteligente, clădiri inteligente și rețele inteligente” arată un real interes atât din partea publicului, cât și a autorităților pentru politicile naționale și măsurile locale de reducere a risipei de energie, interes care trebuie susținut constant prin informație, oportunități de finanțare de la nivel național și investiții locale.

Proiectul Federației ACUE, implementat în parteneriat cu Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice (AECCSC),  a acționat pe trei piloni furnizând, prin intermediul experților cooptați, soluții de creștere a eficienței energetice în locuințe și în clădirile publice, dar și informații legate de necesitatea dezvoltării rețelelor de distribuție a energiei pentru a fi capabile să integreze eficient energia din surse regenerabile, în folosul comunităților.

„Eficiența energetică este o resursă importantă, adesea ignorată deși este accesibilă. Am numit-o un uriaș depozit de combustibil, iar interesul crescut al publicului ne face optimiști că informațiile puse la dispoziție, prin expertiza de care am beneficiat, pot contribui real la buna informare, înțelegere și aplicare a măsurilor de eficiență energetică”, a declarat Daniela Dărăban, Director executiv al Federației ACUE.

Eficiența energetică înseamnă utilizarea inteligentă a resurselor energetice, iar proiectul a demonstrat, prin exemple practice și informații actualizate, că măsura esențială pentru tranziția energetică este adoptarea unui consum inteligent de energie. 

“Această campanie a înregistrat un succes, chiar peste ce ne-am așteptat. Este un lucru concret făcut pentru oameni pe care i-am ajutat să fie mai bine informați, să înțeleagă mai bine oportunitățile actuale oferite de un consum mai eficient. Iar sprijinul Norvegiei în derularea acestui proiect a însemnat totodată un ghidaj perfect în termeni de eficiență energetică. Norvegia este un exemplu inspirațional, demonstrând că o combinație de viziune strategică, colaborare între sectorul public și privat și implicarea activă a cetățenilor poate duce la crearea unei societăți durabile și sustenabile din punct de vedere energetic, a menționat Răzvan Nicolescu, Președinte AECCSC.

Despre case inteligente – Putem evita risipa a peste 35% din energia consumată în locuințe, prin schimbări de comportament și măsuri de eficientizare. Îmbunătățirea izolației pereților exteriori și măsurile de etanșeizare pot reduce factura la încălzire cu până la 30%.

Despre cladiri inteligente – Avem 242.000 de clădiri publice al căror consum este peste 200-250 kWh/mp față de o medie recomandată la nivel european de 140kWh/mp. Un calcul sumar arată că dacă am atinge consumul recomandat pe metrul pătrat, am obține o economie de peste 6 miliarde de lei anual. Cu acești bani am putea construi 10 școli de dimensiuni medii-mari sau 2 spitale regionale.

Despre retele inteligente – Cu un consum de energie electrică care este așteptat să crească cu aproximativ 60%, până în 2030, la nivel European, cu un număr din ce în ce mai mare de prosumatori, rețelele de electricitate vor trebui să integreze o mare parte a energiei curate – ceea ce impune investiții substanțiale pentru modernizarea infrastructurii existente. Rețelele de distribuție a energiei joacă un rol crucial în tranziția energetică asigurându-se, pe de o parte că energia produsă este preluată de la producători, inclusiv prosumatori, și pe de altă parte că este distribuită eficient și sigur către consumatori.

Platforma www.eficient-energetic.ro dezvoltată în cadrul acestui proiect și promovată către publicul larg și autorități naționale și locale aduce în prim-plan informații complete și practice despre case, clădiri, rețele și comunități inteligente. S-au realizat 4 videoinfografice dedicate fiecărei teme abordate în proiect, un Ghid practic de utilizare eficientă a energiei în clădiri publice și un repertoar al surselor de finanțare pentru proiecte de eficiență energetică atât pentru instituții publice, cât și pentru entități private

De asemenea, au fost organizate 5 webinarii și 5 workshop-uri care au reunit, în total, peste 550 de reprezentanți ai societății civile, companiilor, autorităților naționale,  instituțiilor publice locale din județele Mureș, Cluj, Iași, Dolj și București-Ilfov. 

În cadrul proiectului a fost realizat și un studiu privind sistemele energetice integrate din Târgu Mureș, în vederea dezvoltării unui concept de comunitate independentă energetic

„Până în 2050, estimarea este că jumătate dintre cetățenii europeni ar putea produce până la 50% din energia regenerabilă, potrivit unei analize recente a CE. În tot mai multe locuri, cetățenii se reunesc în comunități pentru a juca un rol activ în piața de energie. Am ales Târgu-Mureș pentru realizarea unui studiu de caz, în scopul evidențierii implicațiilor și avantajelor aduse de sistemele energetice integrate, precum și perspectivele pentru viitorul sustenabil al producției de energie electrică și termică pentru autoconsum”, a precizat Cristina Păun, Director adjunct al Federației ACUE și manager de proiect.

Studiul abordează aspecte esențiale legate de integrarea diverselor surse de energie într-un sistem complex și oferă o viziune asupra optimizării utilizării și distribuirii energiei. O comunitate de energie ar putea oferi economii de aproape 30%, în privința costurilor necesare tranziției  energetice pentru municipiul Târgu-Mureș, comparativ cu opțiunea proiectelor individuale. Conform analizei efectuate, pentru trei scenarii diferite de instalații și consum, costurile privind implementarea soluțiilor de comunitate de energie variază între 340 și 512 milioane de euro, în timp ce adoptarea de soluțiile individuale ar însemna un efort financiar între 440 și 656 milioane de euro.

Federația ACUE a început, în 7 februarie 2023, derularea proiectului “Eficiență energetică în case inteligente, clădiri inteligente și rețele inteligente”, proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România, conform contractului nr. 2022/346702 încheiat cu Innovation Norway. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 222.000 de Euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 199.800 Euro. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice și și-a îndeplinit obiectivul principal de informare a unui public cât mai larg pentru a adopta cele mai bune soluții care asigură confortul energetic, dar cu un consum mai mic de resurse. Termenul limită pentru finalizarea proiectului este 30.04.2024.

Despre Beneficiar și Partener

ACUE este o federație patronală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate energie electrică, petrol, gaze şi minerit energetic, reprezentând interesele unor importante companii din domeniul producerii, distribuţiei, furnizării energiei electrice şi a gazelor naturale şi al serviciilor conexe acestor activităţi. ACUE reprezintă 23 de companii din sectorul energetic, ceea ce însumează un număr total de 22.500 de angajați și o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de euro. Valoarea totală a investițiilor realizate de membrii ACUE în perioada 2018-2022 s-a ridicat la peste 13,5 miliarde de lei. www.acue.ro

Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice este o organizație care își propune să ajute la o tranziție regională inteligentă către o economie sustenabilă și prietenoasă cu mediul înconjurător. Parteneriatul va contribui la promovarea de noi tehnologii și soluții inovatoare care să asigure o tranziție sustenabilă către o economie neutră din punct de vedere climatic și creșterea nivelului de informare a publicului.

Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Un proiect care răspunde la întrebarea “De ce să economisim, dacă tot consumăm puțin?”

Conștientizarea risipei energetice și impactul în buget

Demitizarea ideii că economia de energie înseamnă disconfort energetic

Soluții la îndemână și soluții pe termen lung pentru gospodării, instituții și integrarea eficientă a energiei verzi în rețelele de distribuție

București, 31 mai 2023

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) a lansat proiectul „Eficiență Energetică în case inteligente, clădiri inteligente și rețele inteligente”, finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Eficiența energetică a devenit prioritară la nivel european

Eficiența energetică a devenit prioritară la nivel european, fiind introduse obligații de reducere a consumului la ore de vârf. Consumatorii din România s-au raliat la aceste ținte și au redus deja consumul anul trecut cu 9,3% la energia electrică* iar la gazele naturale, consumul a scăzut cu 16%.** Dar pentru ca aceste economii din segmentul casnic să nu fie temporare sau contextuale, este necesar să fie consolidate prin soluții sistemice în ceea ce privește eficiența energetică. Criza a demonstrat că reducerea consumului de energie prin eliminarea risipei este o resursă în sine.

Proiectul pe care ACUE îl implementează în parteneriat cu Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice are ca obiectiv pregătirea unui public cât mai larg pentru a adopta cele mai bune soluții care asigură confortul energetic, dar cu un consum mai mic de resurse.

Finanțarea proiectului Eficienta Energetica

“Am aplicat pentru finanțarea acestui proiect anul trecut, în plină criză energetică. Datele pe care am fundamentat activitățile arătau că România are un grad redus de eficiență în utilizarea resurselor de energie: o treime din gospodării în sărăcie energetică, aproximativ 77% din suprafața totală a fondului de clădiri trebuie renovată până în 2050, iar rețeaua de distribuție trebuie modelată astfel încât să poată integra eficient valul de prosumatori și producători din surse regenerabile. Alături de initiațive publice, de un cadru legislativ coerent, de o bună coordonare și corelare a programelor care încurajează producția de energie verde cu investițiile necesare rețelelor pentru integrarea eficientă a acestora, este nevoie și de o modificare de comportament în viaţa de zi cu zi. Asocierea economiei la energie cu raționalizarea poate fi diminuată cu o bună și corectă informare a consumatorilor asupra soluțiilor de eliminare a risipei de energie fără a renunța la confort“, a declarat Daniela Dărăban, Directorul Executiv al ACUE.

Planul proiectului ACUE include 10 evenimente dedicate consumatorilor casnici

Planul proiectului ACUE include 10 evenimente dedicate consumatorilor casnici, instituțiilor publice și celor interesați să producă energie din surse regenerabile, care să poată fi integrate eficient în rețelele de distribuție, susținute de campanii de informare concentrate pe conștientizarea risipei de energie, pe soluțiile la îndemână privind reducerea consumului fără diminuarea confortului energetic.

”Este o realitate că țări europene care totalizează 80% din totalul consumului european de gaz natural în sectorul rezidențial au decis deja să interzică utilizarea gazului natural în noile clădiri, dacă noile clădiri nu sunt conectate la un sistem centralizat de furnizare a căldurii. Este o realitate că anul trecut s-au vândut și instalat în Europa peste 3 milioane de pompe de căldură. Este o realitate demonstrată că locuințele bine izolate termic pot utiliza doar o treime din energia utilizată de cele care nu sunt izolate, cu un efect major pe facturile plătite de oameni. Este o realitate că avem nevoie să instalăm mult mai multe contoare inteligente. În general, îmbunătățirea cunoștiințelor de management al energiei la care proiectul nostru își propune să contribuie reprezintă fundația pentru îmbunătățirea eficienței energetice”, a punctat Răzvan Nicolescu, Președinte al Asociației pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice.

8 din 10 clădiri au nevoie de reabilitare energetică

Proiectul ACUE se dezvoltă pe 3 piloni principali de acțiune cu accent pe sectorul rezidențial, instituțiile publice și integrarea eficientă a energiei regenerabile în rețelele de distribuție.

Cel mai mare potențial de economisire se regăsește în clădiri, a căror izolare corespunzătoare poate aduce economii de până la 40-50% din consum, în funcție de tipul imobilului. În fiecare an, doar 1% din fondul de clădiri existent este supus renovărilor energetice. România se înscrie în această statistică, unde 8 din 10 clădiri au nevoie de reabilitare termică, fiind construite înainte de 1980 și aproximativ 1,3% din blocuri sunt renovate anual. Clădirile publice sunt responsabile de aproximativ 40% din consumul de energie înregistrat la nivel national***.

Așadar, eficiența energetică în instituțiile publice este deosebit de importantă, iar prin acest proiect ACUE își propune să contribuie cu expertiză pentru ca autoritățile publice să poată alege cea mai bună soluție de eficientizare adaptată comunităților locale.

***Surse ACUE, ORSE, IEA, INS, Romgaz, Raport OMV Petrom

Sisteme inteligente de distribuție a energiei care să integreze surse regenerabile – o prioritate

Pe măsură ce apetența pentru integrarea resurselor de energie regenerabilă crește exponențial, este imperativ să avem rețele de distribuție eficiente, prin investiții care să asigure preluarea energiei curate dar care să și securizeze alimentarea clienților în perioadele de vârf de producție a energiei solare și eoliene.

”Energia verde trebuie să ajungă la clienții finali într-o manieră eficientă, sigură și în regim de continuitate în alimentare. Schimbarea mix-ului energetic la o configurație sustenabilă din punct de vedere climatic este o condiție necesară, dar nu suficientă. Suntem convinși că modul în care infrastructura se va adapta pentru a răspunde cerințelor de a transporta și distribui noi surse de energie, va dicta ritmul și direcția tranziției energetice”, a subliniat Livia Stan, Director politici publice și fonduri europene în cadrul grupului E.ON România.

Federația ACUE a început derularea proiectului “Eficiență energetică în case inteligente, clădiri inteligente și rețele inteligente”

Federația ACUE a început derularea proiectului “Eficiență energetică în case inteligente, clădiri inteligente și rețele inteligente”, proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România", conform contractului nr. 2022/346702 încheiat cu Innovation Norway în data de 22 martie 2023. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 222.000 de Euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 199.800 Euro. Termenul limită de implementare a proiectului este 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de informare a diferitelor categorii de actori, cu privire la 3 piloni:

1. Cum poate fi crescută eficiența energetică în locuințe?

2. Cum poate fi îmbunătățită eficiența energetică a clădirilor din sectorul public?

3. Cum pot fi dezvoltate sisteme durabile de distribuție a energiei care să integreze sursele regenerabile de energie?

ACUE este o federație patronală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate energie electrică, petrol, gaze şi minerit energetic, reprezentând interesele unor importante companii din domeniul producerii, distribuţiei, furnizării energiei electrice şi a gazelor naturale şi al serviciilor conexe acestor activităţi. ACUE reprezintă 23 de companii din sectorul energetic, ceea ce însumează un număr total de 22.500 de angajați și o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de euro. Valoarea totală a investițiilor realizate de membrii ACUE în perioada 2018-2022 s-a ridicat la peste 13,5 miliarde de lei. www.acue.ro

Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice este o organizație care își propune să ajute la o tranziție regională inteligentă către o economie sustenabilă și prietenoasă cu mediul înconjurător. Parteneriatul va contribui la promovarea de noi tehnologii și soluții inovatoare care să asigure o tranziție sustenabilă către o economie neutră din punct de vedere climatic și creșterea nivelului de informare a publicului.

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) a lansat astăzi proiectul „Eficiență Energetică în case inteligente, clădiri inteligente și rețele inteligente”, finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Experții proiectului"Eficienţă Energetică în case, clădiri şi reţele inteligente

IOANA DRĂGAN

IOANA DRĂGAN

Cu peste 18 ani de experiență în domeniile managementului companiilor energetice, relațiilor guvernamentale, reglementărilor și conformității, Ioana este cunoscută pentru capacitatea ei de a evalua domeniile care necesită îmbunătățiri substanțiale și de a introduce strategii adecvate companiei prin utilizarea resurselor atât din interiorul, cât și din exteriorul organizației. Ioana este o profesionistă pasionată de sectorul energiei și și-a construit carieră lucrând atât pentru sectorul privat în companii precum Deloitte, Bursa Română de Mărfuri, Siemens, Groupe Société Générale, Electrica Group, cât și pentru sectorul public, respectiv în cadrul Guvernului României, Ministerul Energiei. Ioana a obținut un certificat WU Energy Expert de la Universitatea de Economie din Viena, a absolvit Universitatea de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe și Bănci și deține o diplomă de Executive MBA de la Universitatea din Sheffield, UK. În prezent urmează ciclul Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Energetică a Universității Politehnică București, dezvoltând studii de cercetare în domeniul energiei provenite din surse regenerabile.

TEODORA VASÂLCA-CIMPOI

TEODORA VASÂLCA-CIMPOI

Teodora este expert în comunicare cu o experiență de aproape 20 de ani în domeniul Energie & Schimbări Climatice. Și-a dezvoltat cariera ca jurnalist economic în unele dintre cele mai importante redacții din România, precum Curierul Național, Mediafax, Adevărul, Evenimentul Zilei, Capital, România Liberă. În 2018, a părăsit presa mainstream și a fondat platforma media de nișă NewsEnergy.ro, care în 2021 a fost nominalizată Ambasador al Pactului Climatic de către Comisia Europeană. Pasionată de conversațiile de calitate despre tranziția energetică, sustenabilitate și schimbările climatice, este, de asemenea, co-producător și moderator al Energy Trends - o serie de dezbateri video dedicate tranziției energetice realizate de EM360 Group. În calitate de consultant în comunicare, susține dezvoltarea unor proiecte de interes public din zona de eficiență energetică și sărăcie energetică.

ALEXANDRU MUREȘAN

ALEXANDRU MUREȘAN

Alexandru este specialist în domeniul energetic, cu o vastă experiență în domeniul managementului energetic urban și al sustenabilităţii și, în prezent, este asistent de cercetare în cadrul Centrului de Cercetare în Tranziţie Energetică şi cadru didactic al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. De numele lui se leagă Renergia, o aplicație despre eficiența energetică ce utilizează algoritmi, statistici, probabilistici și inteligență artificială pentru a ajuta publicul larg să-și reducă consumul de energie din gospodărie și să-și producă propria energie verde.

IONUȚ CHEȚE

IONUȚ CHEȚE

Ionuț este inginer specializat pe eficiența energetică pentru clădiri la Universitatea Politehnică Göteborg din Suedia. Este de asemenea proiectant case pasive (Passivhuscentrum Suedia), operator autorizat echipamente termografice, trainer eficiență energetică pentru clădiri, proiectant NZEB în România, operator autorizat echipament pentru testarea etanșeității Blower Door. În portofoliul său se numără eficientizarea energetică a peste 120 locuințe unifamiliale, a 3 școli, 4 cămine studentești și 2 primării, testarea etanșeității (Blower Door) și termoscanarea a peste 200 de proiecte din România, la care se adaugă eficientizarea energetică a unei grădinițe și a peste 80 de locuințe unifamiliale din Suedia. Activitatea sa a însemnat și construirea câtorva clădiri industriale și de birouri printre care un depozit frigorific de dimensiuni foarte mari în Suedia, toate construite la cele mai înalte standarde de calitate.

ANDREI CECLAN

ANDREI CECLAN

Andrei Ceclan este activ implicat în promovarea și materializarea tranziției energetice din prezent, prin rolul de auditor și manager energetic în cadrul companiei de inginerie și servicii energetice Servelect, coordonator de proiecte de eficiență energetică, precum și de cercetare științifică în domeniul managementului energetic. Din anul 2017 îndeplinește rolul de președinte al asociației Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER), iar în intervalul 2019 – 2023 a fost pentru două mandate președinte al Consiliului de Administrație al Fondului Român pentru Eficiența Energiei (FREE). Din anul 2005 este angajat al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în prezent ca lector universitar, titular al disciplinei de Managementul energiei la nivel urban, respectiv membru al Centrului de Cercetare în Tranziție Energetică (EnTREC).

Parteneri

Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice este o organizație care își propune să ajute la o tranziție regională inteligentă către o economie sustenabilă și prietenoasă cu mediul înconjurător. Parteneriatul va contribui la promovarea de noi tehnologii și soluții inovatoare care să asigure o tranziție sustenabilă către o economie neutră din punct de vedere climatic și creșterea nivelului de informare a publicului.